Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để chăm sóc khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Mom Care  chăm sóc khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của momcare.vn.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 

Văn phòng Mom Care. Địa chỉ: 97 Trần Nguyên Đán, P.3, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về momcare2011@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Mom Care chăm sóc khách hàng.